Kim jesteśmy

Polski Klub Kogeneracji – KOGEN Polska

Polski Klub Kogeneracji, używający skróconej nazwy „KOGEN Polska”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem wszystkich zainteresowanych rozwojem energetyki skojarzonej w Polsce. W ramach KOGEN Polska zrzeszamy:

  • osoby fizyczne;
  • organizacje;
  • instytucje;
  • przedsiębiorstwa.

Zgodnie z naszym Statutem możemy tworzyć szersze związki stowarzyszeń, a także przynależeć do organizacji międzynarodowych. Istniejemy od 1999 roku i chcemy promować skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, a to wszystko w interesie zrównoważonego ekorozwoju gospodarki krajowej i światowej.

Założyciele KOGEN Polska

Spotkanie założycielskie Polskiego Klubu Kogeneracji odbyło się 1 lipca 1999 roku. W skład Komitetu Założycielskiego weszli:

  • Ludomir Duda,
  • Michał Klawe,
  • Janusz Ryk.

COGEN Europe

Od 2004 roku Polski Klub Kogeneracji należy do organizacji COGEN Europe.

COGEN Europe to Europejskie Stowarzyszenie Promocji Kogeneracji, zrzeszające ponad 60. członków z sektora energetycznego. Jego misją jest współpraca z instytucjami unijnymi i zainteresowanymi stronami w celu kształtowania odpowiedniej polityki oraz eliminowanie barier administracyjnych, regulacyjnych i rynkowych dla szerszego wykorzystania kogeneracji w Europie.

KOGEN Polska współtworzy tę organizację, gdyż podziela wizję stworzenia do 2050 roku stabilnego, zdecentralizowanego i neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla, europejskiego systemu energetycznego, którego trzonem będzie kogeneracja.

Aktualności