Polski Klub Kogeneracji
KOGEN Polska

Wszyscy potrzebujemy energii i musimy ją uzyskiwać jak najefektywniej. Oprócz najpopularniejszego nośnika energii, jakim jest elektryczność, w procesach przemysłowych oraz w budynkach potrzebujemy ciepła. W typowych elektrowniach silnik cieplny nie jest w stanie przekształcić całego ciepła w energię elektryczną. Tymczasem nie możemy pozwolić sobie na marnowanie energii, jeśli mamy z powodzeniem przejść na czysty, niezawodny i przystępny cenowo system energetyczny przyszłości. Jednoczesne wytwarzanie energii w dwóch użytkowych formach – prądu elektrycznego i ciepła – możliwe jest w układach kogeneracyjnych.

Polski Klub Kogeneracji swoimi działaniami wspiera promocję i rozwój skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w interesie ekorozwoju polskiej gospodarki.

Dowiedz się więcej o KOGEN Polska:

Aktualności