Prezes URE ogłosił pierwszy w 2024 r. nabór na premię kogeneracyjną indywidualną

Pierwsza w 2024 roku sesja naboru na premię kogeneracyjną indywidualną (CHP) za sprzedaż energii elektrycznej odbędzie się 25 – 27 marca 2024 r. W naborze mogą wziąć udział nowe lub znacznie zmodernizowane jednostki CHP; o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję Prezesa URE o dopuszczeniu do udziału w naborze.

Źródło: URE (https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11572,Prezes-URE-oglasza-pierwszy-z-dwoch-przewidzianych-na-2024-r-naborow-na-premie-k.html?fbclid=IwAR23saZwYUNX-uxw2uMfsUMF9_gC5EjkpC3PF7bFgKfsscMLCMk8rSQJaWQ)