Członkowie KOGEN

Członkami Polskiego Klubu Kogeneracji – KOGEN Polska mogą zostać osoby fizyczne i prawne, zainteresowane rozwojem gospodarki skojarzonej w Polsce.

Członkowie Zwyczajni

W ramach KOGEN Polska działa 18. Członków Zwyczajnych.

Członkowie Wspierający

Aktualności