Kongeneracja może być wsparciem dla systemu elektroenergetycznego - analiza Forum Energii

W środku lata mało kto myśli o systemie ciepłowniczym, a to błąd. To bardzo ważny zasób energetyczny, który może wspierać pracę krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), także latem. W nowej analizie Andrzej Rubczyński i Joanna Maćkowiak-Pandera przyglądają się kogeneracji – jako technologii, której odpowiedni rozwój, uzupełniony o inwestycje w dodatkowe rozwiązania techniczne, może pomóc w stabilizowaniu pracy KSE oraz lepszemu wykorzystaniu gazu w polskiej gospodarce.

Krajowa Polityka Energetyczna nie dostrzega korzyści płynących z integracji sektorów elektroenergetyki i ciepłownictwa. Polskie ciepłownictwo i elektroenergetyka od dłuższego czasu są pozbawione strategii i pomysłu. Tymczasem, specyfika obu sektorów pozwala na racjonalne ich współdziałanie, zwiększenie elastyczności systemu, poprawę efektywności kosztowej oraz ograniczenie zużycia paliw i emisji. Jednostki kogeneracyjne mogą sprzyjać optymalizacji rozpływów energii w sieciach elektroenergetycznych oraz wpływać na ograniczanie strat przesyłu i dystrybucji energii. Odpowiednia technologia (np. zielona kogeneracja, akumulatory ciepła) jest dostępna i predestynowana do polskich warunków w dobie transformacji sektora wymuszonej kryzysem klimatycznym i energetycznym.

Między innymi takie wnioski wynikają z analizy zespołu Forum Energii pod wymownym tytułem: „System elektroenergetyczny potrzebuje ciepłownictwa” z lipca 2023 roku. Treść analizy jest dostępna na : https://forum-energii.eu/