Prezes URE ogłasza drugą w 2024 roku aukcję na premię kogeneracyjną

Druga (z czterech planowanych na 2024 rok) sesja aukcji dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji odbędzie się między 3 a 5 czerwca 2024 r.

W czerwcowej aukcji do rozdysponowania przeznaczono jako łączne środki blisko 4 mld zł. Premią może zostać objęta sprzedaż ponad 24 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji.

Wysokość premii oraz ilość energii elektrycznej przewidzianej do sprzedaży uwzględniają zarówno wartości określone na rok 2024 w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, jak również niewykorzystaną ilość w MWh oraz wartość w PLN z aukcji przeprowadzonych w 2023 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwem gazowym wynosi 324,42 zł/MWh i jest o 66,41 zł niższa niż w 2023 roku.

 

Źródło: www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne