Kogeneracja musi uwzględnić ujemne ceny energii w rocznym sprawozdaniu CHP

W 2023 r. wystąpiły ujemne cen energii na rynku dnia następnego Towarowej Giełdy Energii, a to powoduje, że wytwórcy ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji są zobowiązani do uwzględnienia tych cen w rocznym sprawozdaniu składanym Prezesowi URE (termin do 15 marca br.)

Żródło: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11702,Przedsiebiorstwa-kogeneracji-musza-uwzglednic-ujemne-ceny-energii-w-rocznym-spra.html