Pierwsza od 4 lat transakcja na TGE dotycząca kogeneracji

W lutym 2023 r. na Towarowej Giełdzie Energii zawarto pierwszą od 2019 r. transakcję w obrocie gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Wolumen transakcji wyniósł 100 MWh, zaś cena 0,10 zł/MWh.

Informacja z podsumowaniem działalności TGE w lutym 2023 r. na portalu Smart-Grids.pl: https://smart-grids.pl/aktualnosci/targi-energii/4301-podsumowanie-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-tge-w-lutym-2023-r.html?fbclid=IwAR0V3r6z21_4ajWCdW2_Su03CZfGRS4levO5yXeQr2R-4yr1nDGkeWQOoVk