Tym razem duże zainteresowanie grudniową aukcją na premię kogeneracyjną

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozstrzygnął czwartą z aukcji CHP w 2023r. Wsparcie otrzyma osiemnaście jednostek kogeneracji.

Po raz pierwszy odkąd funkcjonują systemy wsparcia dla kogeneracji, wartość energii elektrycznej wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji zaoferowana przez wytwórców w aukcji przekroczyła jej budżet. Przyznano wsparcie w łącznej wysokości ponad 7,024 mld zł, czyli ponad 99 proc. całkowitej kwoty wsparcia, jakie było do rozdysponowania. Premią kogeneracyjną objęto ponad 21 TWh energii elektrycznej.

Źródło: URE (https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11558,Rekordowe-zainteresowanie-grudniowa-aukcja-na-premie-kogeneracyjna-Combined-Heat.html?fbclid=IwAR1fG7nJdCG9AshblBKyW08EnFOZ-noK03E6HYvnitrm3qUHsJxToV5_3zI)