Prezes URE: harmonogram aukcji na sprzedaż energii z OZE w 2023 roku

Prezes URE ogłosił harmonogram aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych, obejmujących wysokosprawną kogenerację w 2023 roku

Planowane są aukcje w listopadzie 2023r.:

  • 13 i 14 listopada – dla instalacji wykorzystujących biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz inny biogaz, dla dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także dla dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego;
  • 15 listopada – dla instalacji wykorzystujących biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW;
  • 16 i 17 listopada – aukcje dedykowane źródłom wodnym, wykorzystującym biopłyny i geotermię;
  • 21 i 22 listopada – dla fotowoltaiki i instalacji wiatrowych na lądzie (ostatnie zaplanowane na 2023 rok aukcje).

Źródło: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci