XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu: 27.06.2024 r.

Zapraszamy Członków PKK KOGEN Polska na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27.06.2024r. (czwartek) o godz. 11:00 w pierwszym i 11:15 w drugim terminie. Forma hybrydowa: gmach ITC PW ul.Nowowiejska 21/25 sala 08 w Warszawie z umożliwiającą aktywność transmisją poprzez aplikację MSTeams.