Odbyło się zebranie Rady Zarządzającej KOGEN

W dniu 27.03.2023 r. odbyło się zebranie Rady Zarządzającej PKK KOGENPolska. Wśród podjętych uchwał była m.in. uchwała w sprawie przyjęcia do Klubu nowego członka zwyczajnego naszego Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Członków KOGEN Polska jest przewidziane na dzień 19.06.2023 r. godz. 11:00 w Warszawie.