Prezes URE ogłosił harmonogram aukcji na premię kogeneracyjną na 2024 rok

Planowane są cztery aukcje wspierające kogenerację: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 2024 r. Aukcyjny system wsparcia dotyczy nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW jako źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony.

Źródło: URE (https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11563,Wsparcie-dla-kogeneracji-Prezes-URE-oglasza-harmonogram-aukcji-na-premie-kogener.html?fbclid=IwAR3ZsV5PsqnLI1wyDqVT7pMAAWZvaoIF23pQ7n9r0L3cK1ooMpcHd_qsuBY)