30 listopada 2023 r. odbiorcom przemysłowym upływa termin na złożenie oświadczeń na 2024 rok

Odbiorcy przemysłowi, którzy w 2024 roku chcieliby skorzystać z uprawnień w zakresie samodzielnej realizacji obowiązku uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej albo chcą skorzystać z możliwości zmniejszenia opłaty OZE bądź opłaty kogeneracyjnej, do 30 listopada 2024 r. zobowiązani są złożyć Prezesowi URE odpowiednie oświadczenia. Oświadczenia wraz z opinią biegłego rewidenta należy przesłać na nowy adres URE.

Szczegóły: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11417,30-listopada-br-odbiorcom-przemyslowym-uplywa-termin-na-zlozenie-oswiadczen-na-r.html?fbclid=IwAR0FQC3dUU7mk_wA_TIQijVAgvy4JS1jP6HMjQIImgOl5O3B6LdVYaiAigU