Brak zwycięzców w pierwszej aukcji w 2024 r. na premię CHP

Prezes URE rozstrzygnął marcową aukcję na premię dla podmiotów wytwarzających energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu. Z powodu niespełnienia przez uczestników aukcji warunków określonych w regule wymuszenia konkurencji, nie wyłoniono podmiotów, które ją wygrały.

W aukcji zadziałała reguła wymuszenia konkurencji, przy czym w ofercie z najniższą zaproponowaną premią kogeneracyjną wolumen zgłoszonej energii elektrycznej przekroczył 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej ofertami złożonymi przez wszystkich uczestników. W konsekwencji żadna oferta nie mogła wygrać aukcji.

W pierwszej zaplanowanej na 2024 r. aukcji CHP do rozdysponowania było łącznie blisko 4 mld zł. Ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta wparciem, wynosiła ponad 24 TWh.

 

  • Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Zgodnie z harmonogramem aukcji CHP na 2024 r., przewidziane są jeszcze trzy aukcje.

 

Źródło: https://www.ure.gov.pl/