Cztery zwycięskie oferty w drugiej w 2024 roku aukcji na premię CHP

Prezes URE rozstrzygnął czerwcową aukcję na premię dla podmiotów wytwarzających energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu. Wsparcie otrzyma Dalkia Polska Kogeneracja 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz „U&R Calor” Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach.

Do dwóch zwycięskich przedsiębiorstw, z których każde złożyło po dwie oferty, trafi łącznie ponad 163,65 mln zł za wytworzenie, wprowadzenie do sieci elektroenergetycznej i sprzedaż ponad 0,628 TWh energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

W drugiej z zaplanowanych na 2024 r. aukcji CHP, która została przeprowadzona w dniach 3-5 czerwca 2024 r., do rozdysponowania było łącznie blisko 4 mld zł, a wsparciem mogło zostać objęte ponad 24 TWh wytworzonej energii elektrycznej.

W pierwszej tegorocznej aukcji na premię kogeneracyjną, przeprowadzonej w marcu br., nie wyłoniono zwycięzców, pomimo jej rozstrzygnięcia.

 

Źródło: www.ure.gov.pl