URE: czerwcowa aukcja na premię kogeneracyjną bez rozstrzygnięcia

Sesja aukcji na premię kogeneracyjną dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek odbyła się między 1 a 5 czerwca 2023 r. Była to druga z czterech aukcji zaplanowanych na ten rok. Nie wpłynęła jednak wymagana liczba ofert, która pozwoliłaby na rozstrzygnięcie. Aukcję rozstrzyga się, gdy zostaną złożone nie mniej niż trzy oferty spełniające wymagania (ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji ). Do rozdysponowania było blisko 7,4 mld zł.

 

Źródło: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11139,Produkcja-ciepla-i-energii-elektrycznej-czerwcowa-aukcja-na-premie-kogeneracyjna.html?fbclid=IwAR1RjTACQ3eLtslxmyUQvB29l5ADuACZ_8OtnJSbUQ-MrMyRVhwGSCGkzBw