Polityka prywatności / RODO

Polityka prywatności (Cookies)

Podmiotem, który zamieszcza informacje w urządzeniu końcowym użytkownika w formie plików cookies (tzw. „ciasteczka”) i jednocześnie uzyskuje do nich dostęp jest Polski Kub Kogeneracji z siedzibą w Warszawie (00-665), przy ul. Nowowiejskiej 21/25, adres e-mail: kontakt [at] kogen.org.pl, zwany dalej Klubem.

Zbierane i wykorzystywane informacje o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, które pozwala nam świadczyć usługi na odpowiednim poziomie.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy plików cookies, które stosujemy na stronie internetowej kogen.org.pl („serwis”).

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz zdarzeń generowanych przez usługę Google Analytics.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.kogen.org.pl.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostarczania Użytkownikowi Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 11. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez Google danych gromadzonych podczas korzystania z witryn i aplikacji można znaleźć na tej stronie.

Powyższa Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania 27 grudnia 2021 r. na dedykowanej podstronie Serwisu i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub regulaminu danej usługi oznacza brak możliwości pełnego korzystania przez użytkownika z Serwisu.

 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników (RODO)

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Klub Kogeneracji z siedzibą w Warszawie (00-665), przy ul. Nowowiejskiej 21/25, adres e-mail: kontakt [at] kogen.org.pl, zwany dalej Klubem.

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • wykonywania przez Klub działalności statutowej i ustawowej;
 • wykonania umowy, której są lub mogą być Państwo stroną, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem takiej umowy, w tym świadczenia przez Klub na Państwa rzecz usług;
 • wypełnienia przez nas obowiązku prawnego, w szczególności do celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością;
 • obsługi reklamacji i innych roszczeń,
 • komunikacji w przypadku przesyłanych zapytań,
 • kierowania treści marketingowej (na podstawie zgody na otrzymywanie treści marketingowej),
 • analiz własnych i opracowywania wewnętrznych raportów.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • dobrowolnie i świadomie wyrażona zgoda,
 • zawarta umowa,
 • art. 6 ust. 1 lit. a, b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • ustawa z 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Dane osobowe przechowujemy przez czas prowadzenia działalności przez Klub, chyba że wcześniej zażądają Państwo usunięcia swoich danych (wówczas dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń).

Komu udostępniamy dane osobowe:

 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne,
 • operatorom pocztowym i kurierom,
 • innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych w związku prowadzoną przez nas działalnością statutową i gospodarczą oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Egzekwowanie powyższych praw nie może być sprzeczne z wymogami ustawowymi obowiązującymi Administratora danych.

W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się z Administratorem danych poprzez e-mail: kontakt [at] kogen.org.pl.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych na wniosek innych podmiotów, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.