Funkcja: Członek Rady Zarządzającej

dr hab. inż. Wojciech Bujalski

prof. Politechniki Warszawskiej
Wojciech Bujalski

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo-technicznych, stowarzyszeniach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.:

  • Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej im. B. Stefanowskiego – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
  • Sekretarz Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk
  • Redaktor (działowy) Journal of Power Technologies;
  • Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji RESEARCH & DEVELOPMENT IN POWER ENGINEERING – Problemy Badawcze Energetyki Cipelnej (RDPE – PBEC)

Tematyka prac badawczo-naukowych:

  •    Nowoczesne systemy ciepłownicze oraz systemy rozproszone
  •    E-mobility – aspekty energetyczne
  •    Modelowanie matematyczne urządzeń i systemów energetycznych
  •    Optymalizacja w energetyce
  •    Zasobniki ciepła i akumulacja energii
  •    Zagadnienie ekonomiczne w energetyce oraz aspekty prawne