Funkcja: Prezes Rady Zarządzającej

prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Tadeusz Skoczkowski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski jest pracownikiem naukowym Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej – kieruje Zakładem Racjonalnego Użytkowania Energii. W latach 1999-2010 pracował w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. na stanowisku prezesa zarządu.

Jego zainteresowania naukowe obejmują zrównoważoną politykę energetyczną, racjonalizację użytkowania energii, długoterminowe modelowanie zapotrzebowania na energię, inteligentne sieci energetyczne, zagadnienia socjoekonomiczne związane z rozwojem sektora energetyki, głównie wpływu na lokalne społeczności.

Jest autorem i współautorem przeszło 250 publikacji, w tym 3 książek, 11 patentów.

Jest współwykonawcą kilkudziesięciu prac wdrożonych w przemyśle oraz autorem lub współautorem kilkunastu ekspertyz na potrzeby administracji centralnej.

Od 2000 bierze udział w przygotowaniu „Polityki energetycznej Polski” w zakresie zagadnień związanych z efektywnością energetyczną.

Był członkiem Komitetu Sterującego Projektu Strategicznego „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (2008-2014). Jest recenzentem Narodowego Centrum Nauki (od 2012 r).

Był recenzentem projektów w 6. i 7. Programie Ramowym RTD. Dwukrotnie kierował misjami Sekretariatu Karty Energetycznej oceniającej stan efektywności energetycznej (in-depth review Republika Czeska, 2003; Szwecja, 2006).

Jest członkiem Advisory Group on Energy w programie Horyzont’2020 (2014-2017) i Energy Platform Euro-CASE (od 2014 r.). Jest jednym z leaderów programu Concerted Action na temat wdrażania Dyrektywy Efektywności Energetycznej (od 2008 r).

Od roku 1994 jest Sekretarzem Naukowym Komitetu Elektrotechniki PAN. W latach 1994-2009 pełnił funkcję Sekretarza TC 27 “Industrial electroheating equipment” w International Electrotechnical Commission w Genewie. Brał udział w pracach różnych gremiów międzynarodowych, m.in. w Sekretariacie Karty Energetycznej, w programie Inteligent Energy for Europe, Programach Ramowych RTD.