Funkcja: Członek Komisji Rewizyjnej

dr hab. inż. Sławomir Bielecki

prof. Politechniki Warszawskiej
Sławomir Bielecki

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo-technicznych, stowarzyszeniach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.:

 • Sekretarz Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej
 • Reprezentant Politechniki Warszawskiej w Komitecie Technicznym 304 ds. „Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej” w Sektorze Elektrotechniki Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (ekspert PKN): Grupa Robocza nr 1 (WG1) ds. Zarządzania energią i efektywności energetycznej oraz Grupa Robocza nr 5 (WG5) ds. Inteligentnych sieci elektroenergetycznych
 • Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 • Prezes Koła nr 240 Stowarzyszenia Elektryków Polskich (Oddział Warszawski im.K.Szpotańskiego)
 • Członek Polskiego Klubu Kogeneracji KOGEN Polska – członek Komisji Rewizyjnej
 • Członek Kolegium Sekcji Automatyki i Pomiarów Oddziału Warszawskiego SEP im. K. Szpotańskiego (kadencja 2014-2015)
 • Ekspert zewnętrzny Pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (ETV) w Jednostce Weryfikującej Technologie Środowiskowe (IETU)

Tematyka prac badawczo-naukowych:

 • Efektywność energetyczna w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych
 • Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej
 • Moc bierna (moce nieaktywne) w systemie energetycznym
 • Inteligentne sieci elektroenergetyczne
 • Wpływ OZE na system energetyczny
 • Energetyka prosumencka
 • Metody inteligencji obliczeniowej (sztucznej inteligencji) w energetyce
 • Automatyka budynkowa